סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2354

7
9
51
32
16
89
32
8
47
3
91
9
43
45
71
68
36
6
3