סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2355

1
9
7
79
283
45
89
1
5
8
2
2
1
5
61
45
918
36
7
5
8