סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2363

25
87
39
71
46
5
3
4
7
469
5
8
3
2
81
34
53
46
18