סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2365

95
3
4
35
17
1
79
4
2
1
2
8
8
6
8
29
7
49
71
5
5
98