סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2366

37
8
456
5
2
9
1
59
6
46
15
8
74
8
5
8
9
173
4
86