סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2369

21
5
4
8
9
854
3
96
362
754
95
8
721
5
4
8
3
69