סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2370

72
1
3
6
9
86
21
4
8
6
8
47
5
3
9
8
84
62
5
9
2
3
48