סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2371

24
96
1
89
25
6
1
1
4
3
6
7
5
5
1
6
8
3
19
25
6
24
98