סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2373

23
7
48
9
56
81
9
47
3
61
2
83
6
37
21
3
53
4
68