סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2381

1
8
3
1
2
6
27
51
6
4
97
5
2
19
2
8
35
24
1
4
8
2
9
3