סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2386

4
87
96
98
6
5
7
38
7
15
39
3
81
7
9
3
26
71
69
5