סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2387

67
53
6
4
28
4
9
1
2
7
48
9
13
7
6
4
5
8
19
9
5
27
95