סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2390

2
6
1
8
1
7
94
7
683
5
4
3
3
9
7
8
236
1
47
7
2
9
1
3
2