סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2394

82
3
65
6
19
9
6
654
3
3
4
8
657
4
1
94
2
12
3
57