סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2396

2
17
8
27
6
47
2
2
8
95
9
3
1
38
5
4
1
97
4
59
2
95
6