סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2397

3
96
87
61
8
2
59
87
21
61
53
19
3
9
84
98
72
3