סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2400

3
9
56
1
7
2
4
71
8
9
6
5
81
7
7
4
1
52
1
3
5
9
14
6
8