סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2401

12
69
1
3
15
7
9
7
94
32
2
19
63
5
9
7
41
3
9
56
76