סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2410

28
3
5
45
97
6
8
87
5
2
2
7
4
7
38
1
4
51
28
3
8
19