סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2413

5
6
3
41
1
4
52
719
8
25
37
4
269
21
6
5
89
3
6
8