סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2417

1
9
6
4
1
98
98
7
5
4
39
675
84
7
5
4
86
49
3
2
7
9
3