סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2418

6
5
9
47
35
73
2
84
6
8
4
3
1
5
3
76
9
38
41
83
8
4
6