סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2421

7
9
5
1
4
7
58
1
5
79
12
9
8
76
25
3
9
56
7
5
2
6
4
3