סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2427

54
16
9
58
43
9
6
35
17
8
43
18
3
6
76
92
2
13
46