סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2428

2
6
7
569
2
8
51
4
69
1
1
6
9
81
4
79
3
4
742
5
2
8