סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2439

98
27
5
1
7
5
61
58
1
2
2
9
1
7
2
49
76
9
3
2
8
34
95