סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2447

2
4
6
5
9
9
68
7
6
92
92
15
43
34
2
7
93
7
8
4
9
7
6