סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2448

2
7
6
8
29
18
24
5
3
98
1
7
76
1
4
59
16
97
5
8
5
1