סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2450

4
8
73
41
6
59
18
9
4
51
4
67
6
3
74
59
6
35
84
9
2