סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2451

4
9
3
7
4
4
93
68
3
21
8
26
7
36
4
75
24
1
4
5
2
1
8