סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2452

7
3
96
385
6
1
8
2
9
81
57
93
2
4
2
1
7
932
39
8
6