סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2480

4
52
5
3
46
26
7
8
93
97
46
32
5
3
19
84
9
5
97
4