סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2481

68
5
42
29
1
63
39
516
347
15
37
5
28
64
2
74