סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2482

69
1
2
2
7
13
6
74
15
8
64
9
39
42
1
58
7
6
8
5
74