סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2497

83
5
9
79
6
4
16
48
93
18
56
78
47
5
3
27
1
7
64