סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2499

8
4
56
63
4
1
2
37
3
84
5
6
4
59
2
71
9
3
4
95
93
8
7