סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2500

42
87
51
7
39
9
1
5
29
3
5
3
65
4
1
2
28
5
67
56
39