סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2501

12
45
9
4
5
7
6
174
79
823
65
596
1
2
6
2
3
84
93