סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2504

5
9
1
1
56
2
48
7
72
4
6
9
4
4
9
71
7
23
3
68
5
5
1
9