סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2507

46
9
27
7
3
96
1
4
3
32
17
49
4
2
7
72
5
4
85
1
72