סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2509

5
1
7
25
9
2
37
21
6
7
9
82
1
7
9
68
75
6
1
19
7
1
5