סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2513

8
5
31
7
2
5
5
1
2
87
61
81
31
58
5
4
7
2
9
5
36
8
4