סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2514

21
94
5
68
3
24
91
7
38
91
5
73
74
2
38
2
43
67