סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2517

2
1
578
8
4
6
985
7
6
1
96
5
6
1
829
5
8
1
492
6
4