סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2520

876
59
3
486
3
5
5
47
29
53
7
3
2
864
2
53
189