סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2523

8
71
42
9
2
5
31
7
246
4
1
871
9
12
8
3
6
31
87
2