סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2526

18
8
4
92
5
7
16
28
5
1
9
7
3
4
58
64
3
9
31
4
8
62