סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2527

9
5
7
2
18
76
35
1
5
73
98
41
1
8
63
41
97
4
2
6
3