סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2529

23
6
43
8
941
349
8
5
941
1
5
294
482
5
68
2
63