סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2536

3
59
9
8
6
1
34
63
1
57
39
61
6
23
83
2
1
6
5
92
8